Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

CT-scan bij Implant Company!

Implant Company beschikt sinds 2017 over een moderne CT-scan. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar info@implantcompany.nl!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Wij informeren u graag over de werking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met de verwerking akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien nodig vragen wij eerst uw toestemming daarvoor.
  • Wilt u onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken, stuurt u ons dan schriftelijk een verzoek.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, niet toegankelijk voor de normale gebruiker.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
  • Het bovenstaande geldt ook voor de persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Implant Company is ISO 9001 gecertificeerd!

Een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

>>Lees meer

Online inschrijven!

Patiënt worden bij Implant Company?

U kunt op uw gemak uw gegevens online invullen en versturen, dan nemen wij contact met u op.
Online inschrijven!

Openingstijden

Voor behandeling op maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Avondspreekuur op dinsdag en woensdag.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer (0411) 61 64 68. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende adres en telefoonnummers.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Bij overdracht van uw dossier wordt u gevraagd voor akkoord en/of ontvangst te tekenen.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf Famed. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente. Voor behandelingen boven de 150 euro krijgt u een begroting.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.